Отличия и награди

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-СОФИЯ ОТНОВО С НАЙ-ВИСОКА АКРЕДИТАЦИОННА ОЦЕНКА

При институционалното оценяване от НАОА получените акредитационни оценки са следните за трите университета с най-висока акредитационна оценка както следва:

1. Медицински университет-София
Институционална акредитация с оценка: 9,68 от 25.07.2013 г. за срок от шест години
2. Университет за национално и световно стопанство
Институционална акредитация с оценка 9,65 от 19.07.2012 г. за срок от шест години
3. Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Институционална акредитация с оценка 9,59 от 25.10.2012 г. за срок от шест годин

Медицински университет София – пръв от първите


Медицински университет - София е лидер и безспорен водач в областта си във всичките пет професионални направления, по които обучава студенти, показва новата, шеста поред рейтингова класация на висшите училища у нас за 2016 г. Той е №1 във всяко от петте направления: Медицина, Дентална медицина, Фармация, Здравни грижи и Обществено здраве.

Информационни материали: 

Медицински университет-София, най-престижното и най-авторитетно висше училище в Република България.

Според класацията на европейското общество за защита на правата на човека са класирани топ 10 от висшите училища в Република България.

Висшите училища са класирани по повече от 60 показатели и са оценени по десетобалната система.
Отново за пореден път на първо място по престиж и авторитет с максималната оценка 10 е класиран Медицински университет-София.

Медицински университет-София е най-престижното и най-авторитетното висше училище у нас, сочи проучване на Европейското общество за защита правата на човека.
В изследването са били включени 51 легитимни ВУЗ-а в страната. Те са класирани на базата на мониторинг и проведени анкети в периода февруари 2013 г. – януари 2014 г. Използвани са обективните критерии, прилагани от Националната агенция за оценяване и акредитация. Университетите са класирани по повече от 60 показатели и са оценени по десетобалната система. Само Медицински университет-София е получил отличен 10.
Една от причините за високата оценка на МУ-София е активният диалог между академичното ръководство и студентите. Основен плюс на университетът е ръстът на чуждестранните студенти. В момента те са около 38% от всички възпитаници на МУ-София. Те носят огромни приходи в бюджета на университета. Наред с другите дейности МУ-София предлага и изнесено обучение в чужбина. Друго предимство в дейността на университета е и привличането на изявени специалисти от университетските болници като преподаватели.

Световна класация на медицинските университетиКликни върху изображението за по голям размер.
МУ-София е класиран на 1033 място от по вече от 80 000 медицински университета в света. И на второ място от всички висши учебни заведения в България . Пред МУ-София е СУ "Св. Климент Охридски", заради това, че има 16 факултета.